Plany zajęć na rok szkolny 2018/2019 II Semestr

Szkoła dzienna / wieczorowa

Szkoła zaoczna


Koniec I semestru 18 stycznia 2019 r.

Rozpoczęcie II semestru: 21.01.2019r.​

Zakończenie zajęć 21 czerwca 2019 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019:

  • 02.11.2018r.
  • 02.05.2019r.
  • 18.06.2019r.

TERMINY ZJAZDÓW   I I  SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 

szkoła zaoczna

I OM/I OD/II OD


I i II TUK

1.

15,16,17 lutego

1.

15,16,17 lutego

2.

1,2,3 marca

2.

22,23,24 lutego

3.

15,16,17 marca

3.

8,9,10 marca

4.

29,30,31 marca

4.

29,30,31 marca

5.

12,13,14 kwietnia

5.

5,6,7 kwietnia

6.

26,27,28 kwietnia

6.

26,27,28 kwietnia

7.

10,11,12 maja

7.

10,11,12 maja

8.

31 maja
1,2 czerwca

8.

24,25,26  maja

9.

7,8,9 czerwca ( bez I roku OD)

9.

7,8,9 czerwca

10.

14,15,16 czerwca

10.

14,15,16 czerwca

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019


w systemie dziennym i wieczorowym

w systemie zaocznym

Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych

3.09.2018r. i 7.09.2018r.

14.09.2018r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31.12.2018r.

Egzaminy zawodowe – sesja zimowa


Pisemny: 11.01.2018r.

Praktyczny pisemny: 10.01.2018r.

Praktyczny z wykonaniem:12-17.01.2018r.

Ferie zimowe

28.01-10.02.2019r.

Wiosenna przerwa świąteczna

18.04– 23.04.2019r.

Dni wolne od zajęć 

2.11.2018r. 02.05.2019r. 18.06.2019r.

Egzaminy zawodowe

Pisemny:18.06.2019r.

Praktyczny: 21.06. – 04.07.2019r.

Praktyczny TUK I rok i TZ II  rok:17.06.2019r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

21.06.2019r.

Ferie letnie

22.06 – 30.08.2018r.

Odbiór dyplomów przez absolwentów

30.08.2019r.