REKRUTACJA 

Nie mamy ograniczeń wiekowych​

Pamiętaj, aby uczyć się w naszej szkole:

 • Nie musisz mieć matury /wystarczy świadectwo ukończenia szkoły średniej/

Dokumenty można składać w sekretariacie szkoły codziennie w godz. 8.00-16.00 - Zapraszamy!
Zarezerwuj miejsce on-line >> Rekrutacja online

Aby zapewnić sobie miejsce w naszej szkole po wysłaniu zgłoszenia on-line musisz złożyć osobiście komplet dokumentów w sekretariacie szkoły! Jest to niezbędny warunek,  aby zostać zapisanym na ostateczną listę rekrutacyjną.


Przyjęcia na kierunki :

2 - LETNIE

    

TECHNIK MASAŻYSTA  /DZIENNY 5 DNI W TYGODNIU(28 GODZ.)   WIECZOROWY 3 DNI W TYGODNIU (19 godz.)

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY                                        /JAK WYŻEJ/     
TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH          /DZIENNY, ZAOCZNIE/

OPIEKUNKA DZIECIĘCA                               /DZIENNY, WIECZOROWY,ZAOCZNIE /    
HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA             /DZIENNY,WIECZOROWY/


1-ROK

  

 OPIEKUN MEDYCZNY                                 /ZAOCZNIE/   
 ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA         /DZIENNY, WIECZOROWY/  
 ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ    /WIECZOROWY/   
 OPIEKUNKA  ŚRODOWISKOWA                     /WIECZOROWY/


W naszej szkole szybko zdobędziesz zawód i możesz podjąć pracę jaką chcesz i gdzie chcesz. Szkoła dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną i rekreacyjną oraz doskonale przygotowaną kadrą pedagogiczną. Masz szansę uzyskania rzetelnej i praktycznej wiedzy i umiejętności czyniącej cię pożądanym na europejskim rynku pracy. Osoby zamiejscowe mają możliwość zamieszkania w 2 osobowych pokojach w internacie i korzystania ze stołówki szkolnej.

Zasady rekrutacji /​​pełny tekst/

O przyjęcie na pierwszy semestr mogą ubiegać się absolwenci liceów i innych szkół średnich. Kandydaci powinni wykazać się odpowiednimi zainteresowaniami, sprawnością niezbędną dla danego zawodu, dobrym stanem zdrowia, zaświadczeniem od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do uczenia się na danym kierunku.

Organizacja postępowania kwalifikacyjnego

O przyjęciu kandydata decyduje  kolejność zgłoszenia obowiązującej dokumentacji do wyczerpania limitu miejsc.

Pełne zgłoszenie powinno zawierać

 • dowód osobisty - do wglądu, celem potwierdzenia danych osobowych
 • ​​​​​​​​wniosek rekrutacyjny [ także do pobrania w szkole]
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej  [oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie]
 • 2 fotografie podpisane imieniem i nazwiskiem
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (skierowanie do pobrania w szkole)

Informacje dodatkowe

 1. Szkoła prowadzi zajęcia w systemie DZIENNYM, ZAOCZNYM i WIECZOROWYM.
 2. Szkoła jest PUBLICZNA - a więc bezpłatna.
 3. Po ukończeniu szkoły uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i może przystąpić do egzaminu z przygotowania zawodowego. Uzyskanie tytułu zawodowego pozwala na podjęcie pracy nie tylko w Polsce, ale także w krajach UE - uczeń otrzymuje dyplom w języku polskim oraz suplement w języku polskim i angielskim.
 4. Absolwenci naszej szkoły mogą wyjechać do USA oraz krajów UE w charakterze AU - PAIR (opiekunka do dziecka).
 5. Jest szkołą koedukacyjną.
 6. Osoby zainteresowane mogą uzyskać miejsce w INTERNACIE, który mieści się w budynku szkoły.
 7. Nauka obejmuje zajęcia teoretyczne oraz zajęcia praktyczne w placówkach służby zdrowia i placówkach  oświatowych.
 8. Zapewniamy miejsca na praktykach zawodowych.