UWAGA !!

Terapeuta zajęciowy I semestr - rozpoczyna zajęcia 28.01.2020 r. godz. 15.55

Opiekun Medyczny i Opiekunka dziecięca I semestr - rozpoczynają zajęcia 31.01.2020 r. godz. 15.55 ​

Plany zajęć na rok szkolny 2019/2020 II Semestr

Szkoła dzienna / wieczorowa

Szkoła zaoczna

Zakończenie roku szkolnego dla klas programowo najwyższych 31.01.2020

Koniec I semestru 26 stycznia 2020 r.

Rozpoczęcie II semestru: 27.01.2020r.

Zakończenie zajęć 26 czerwca 2020 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020:

  • 30.04.2020r.
  • 12.06.2020r.
  • 23.06.2020r.
  • 24.06.2020r.

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020


w systemie dziennym i wieczorowym

w systemie zaocznym

Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych

2.09.2019r.

6.09.2019r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31.12.2019r.

Egzaminy zawodowe – sesja zimowa


Praktyczny: 09.01.2020 r.

Pisemny: 10.01.2020r.

Praktyczny z wykonaniem: 28.01.2020 r.

Ferie zimowe

10-23.02.2020r.

Wiosenna przerwa świąteczna

9-14.04.2020r.

Dni wolne od zajęć

30.04.2020r., 12.06.2020r., 23.06.2020r., 24.06.2020r.

Egzaminy zawodowe

Pisemny: 23.06.2020

Praktyczny: 24.06.2020-09.07.2020

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

26.06.2020r.

Ferie letnie

27.06 – 31.08.2020r.

Odbiór dyplomów przez absolwentów

31.08.2020r.DZIENNIK LEKCYJNY

Materiały edukacyjne


Informacje