SZKOŁA

KLASA

WYCHOWAWCA

szkoła stacjonarna

I HS

Pani Hanna Witkowska

I TM

I T Z

Pani Joanna Wiktorowicz-Pędich

Pani Katarzyna Kowalczyk

szkoła zaoczna


I TUK A

Pani Hanna Michalik

I TUK B

Pani Żaneta Kuczewska

II OD

Pan Dominik Ryfa

II TUK

I OD

I OM

Pani Agnieszka Cieplińska

Pani Jolanta Bierdzińska

Pani Barbara Sikora


DZIENNIK LEKCYJNY

Materiały edukacyjne


Informacje