Asystent osoby niepełnosprawnej

Nauka w systemie wieczorowym

Czas trwania nauki 1 rok (2 semestry)


Uczymy:

 • psychologii, psychoterapii i psychopatologii
 • pedagogiki
 • wybranych zagadnień pracy socjalnej, socjologii
 • podstawowych pojęć prawa oraz systemu prawa
 • rehabilitacji i ochrony zdrowia
 • języka migowego
 • promocji zdrowia
 • pielęgnowania
 • pierwszej pomocy i higieny
 • wychowania fizycznego
Informacje o zawodzie

Absolwent kierunku jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:współtworzenia programów rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej, doradzania w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych,diagnozowania warunków życia i dążenie do usuwania wszelkiego typu barier (psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych itp.), pobudzania aktywności osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny w celu zaspokojenia potrzeb biopsychospołecznych, planowania, kontrolowania oraz oceniania indywidualnego programu, planu pomocy osoby niepełnosprawnej, włączania osoby niepełnosprawnej w programy instytucji i placówek świadczących usługi rehabilitacyjne, współpracy z mediami ułatwiająca poszukiwanie sponsorów i sojuszników w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych.

Cechy pożądane u kandydata

Zainteresowania humanistyczne ( społeczne, pedagogiczne ), umiejętność nawiązywania kontaktów, spostrzegawczość, odporność na sytuacje trudne i stres, podzielność uwagi, łatwość koncentracji uwagi, umiejętność pokonywania przeszkód i ograniczeń w działaniu, zdolności organizacyjne.

Miejsce pracy

Praca w środowisku domowym osoby niepełnosprawnej, instytucjach społecznych działających na rzecz osób niepełnosprawnych, domach pomocy społecznej, hospicjach, zakładach opiekuńczo – leczniczych.

Zawód daje duże możliwości zatrudnienia na rynku pracy Unii Europejskiej.


Osoba przyjęta otrzyma po rozpoczęciu nauki:
 • pełne informacje dotyczące odzieży ochronnej


DZIENNIK LEKCYJNY

Materiały edukacyjne


Informacje