Asystentka stomatologiczna

Nauka w systemie stacjonarnym wieczorowym i dziennym.

Czas trwania nauki 1 rok (2 semestry)


Informacje o zawodzie

Do zadań asystentki stomatologicznej należy między przygotowywanie gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty, kompletowanie zestawów podstawowych leków, wyrobów medycznych stosowanych do zabiegów stomatologicznych oraz przygotowywanie pacjentów do zabiegów stomatologicznych.

Asystentka stomatologiczna potrafi między innymi:

 • użytkować, przechowywać i konserwować urządzenia i aparaty oraz instrumenty stomatologiczne
 • przygotowywać materiały stomatologiczne do wypełnień i wycisków
 • prowadzić w gabinecie stomatologicznym dokumentację wykonanych zabiegów stomatologicznych oraz rozliczenia zużytych leków i wyrobów medycznych

Miejsce pracy

 • gabinety dentystyczne publicznych zakładów opieki zdrowotnej
 • prywatne gabinety stomatologiczne
 • poradnie i kliniki dentystyczne

Specyficzne wymagania kształcenia w zawodzie

Asystując przy wykonywanych zabiegach lub samodzielnie je wykonując asystentka stomatologiczna ma bezpośredni kontakt z pacjentem.

W związku z tym pożądane cechy to:

 • życzliwość, wyrozumiałość
 • spokój
 • dobry refleks
 • cierpliwość, umiejętność postępowania z ludźmi

Osoba przyjęta otrzyma po rozpoczęciu nauki

 • pełne informacje dotyczące odzieży ochronnej
 • skierowanie do wykonania szczepienia WZW typu B
 • skierowanie na wykonanie badania na nosicielstwo

Informacje