Higienistka stomatologiczna

Nauka w systemie stacjonarnym wieczorowym i dziennym.

Czas trwania nauki 2 lata (4 semestry)


Informacje o zawodzie

Do zadań higienistki stomatologicznej należy prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu dentystycznego w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia.[kwalifikacja Z.14]

 • higienistka stomatologiczna współpracuje bezpośrednio z lekarzem dentystą w zakresie wykonywania zabiegów profilaktyczno-leczniczych, które wykonuje samodzielnie na zlecenie i pod nadzorem lekarza dentysty;
 • wykonuje wstępne badania diagnostyczne, higienizację pacjentów w różnym wieku, dobiera środki do prawidłowego utrzymania zdrowia jamy ustnej, prowadzi porady dietetyczne
 • wykonuje zabiegi takie jak: piaskowanie, polerowanie, skalingi nad i poddziąsłowe, lakierowanie i lakowanie uzębienia w zakresie profilaktyki kariologicznej, impregnacje zębów mlecznych u dzieci, dopasowywanie wypełnień do zgryzu, wykańczanie i polerowanie wypełnień amalgamatowych;
 • prowadzi edukację prozdrowotną i promocję zdrowia w różnych środowiskach
 • w swojej pracy wykorzystuje nowoczesny sprzęt stomatologiczny spełniający najnowsze wymagania

Miejsce pracy

 • gabinety dentystyczne publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • prywatne gabinety stomatologiczne,
 • poradnie i kliniki dentystyczne,
 • gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach

Specyficzne wymagania kształcenia w zawodzie

Asystując przy wykonywanych zabiegach lub samodzielnie je wykonując higienistka stomatologiczna ma bezpośredni kontakt z pacjentem.

W związku z tym pożądane cechy to:

 • życzliwość, wyrozumiałość
 • spokój
 • dobry refleks
 • umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji
 • cierpliwość, umiejętność postępowania z ludźmi

Osoba przyjęta otrzyma po rozpoczęciu nauki

 • pełne informacje dotyczące odzieży ochronnej
 • skierowanie do wykonania szczepienia WZW typu B
 • skierowanie na wykonanie badania na nosicielstwo

Informacje