Opiekun medyczny

Nauka w systemie zaocznym

Czas trwania nauki 1 rok (2 semestry)


Uczymy:

  • zarysu anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
  • opieki nad osoba chorą i niesamodzielną
  • zdrowia publicznego
  • języka migowego
  • zabiegów higienicznych, pielęgnacyjnych i opiekuńczych

Informacje o zawodzie

Opiekun medyczny tworzy średni personel medyczny związany ze świadczeniem usług w zakresie opieki nad osobą chorą. Pomaga osobie chorej i niesamodzielnej w adaptacji do warunków życia w szpitalu oraz zmian związanych z przewlekłą chorobą lub starością, udziela wsparcia emocjonalnego, pomaga komunikować się z rodziną, zespołem opiekuńczym i terapeutycznym oraz innymi pacjentami.

Cechy pożądane u kandydata

Zrównoważone reakcje emocjonalne i motoryczne; spostrzegawczość, delikatność, cierpliwość; łatwość nawiązywania kontaktów; odpowiedzialność, życzliwość, empatia; dobra sprawność manualna; dobry stan zdrowia.

Miejsce pracy

Szpitale, kliniki, uzdrowiska, domy pomocy społecznej, indywidualna opieka nad chorym.


Osoba przyjęta otrzyma po rozpoczęciu nauki:

  • pełne informacje dotyczące odzieży ochronnej
  • skierowanie do wykonania szczepienia WZW typu B
  • skierowanie na wykonanie badania na nosicielstwo

Informacje