Opiekunka dziecięca

Nauka w systemie wieczorowym i zaocznym

Czas trwania nauki 2 lata (4 semestry)


Odczaruj zawód Opiekunka dziecięca...

Świat jest radosny bo są na nim dzieci!!! Te najmłodsze wymagają stałej opieki mamy lub Opiekunki dziecięcej. Uzyskanie po dwóch latach nauki uprawnień do podjęcia pracy w żłobku lub zbliżonej instytucji stwarza możliwości zrealizowania swoich marzeń...

...wszędzie tam gdzie jest potrzeba profesjonalnej opieki rozwijającej małe dziecko, po ukończeniu szkoły możesz złożyć swoje CV. Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Otwocku  przygotuje do tego zawodu fachowo realizując program nauczania, ale i stworzy możliwości do kształtowania własnej osobowości. Nauczysz się wielu nowych ciekawych umiejętności, przydatnych w wychowywaniu również własnych dzieci. Instytucje zajmujące się wychowywaniem małego dziecka zainteresowane są zatrudnieniem fachowej kadry. Szkoła stale otrzymuje informacje o rosnących potrzebach w tym zawodzie.

Zaczarowany Świat Dziecka odkryjemy razem!

Uczymy

  • Wychowania dziecka
  • Pielęgnowania dziecka
  • Wychowania technicznego i artystycznego
  • Podstaw działalności zawodowej
  • Podstaw prawa i ekonomiki w ochronie zdrowia

Informacje o zawodzie

Absolwent posiada pełną, nowoczesną wiedzę niezbędną do rozumienia problemów rozwojowych dziecka oraz wiedzę i umiejętności z zakresu stosowania różnych metod pracy z małymi dziećmi; przygotowanie do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym, opóźnionym w rozwoju i przewlekle chorym; ukształtowane postawy twórcze, kulturę osobistą, poczucie estetyki, poszanowanie człowieka i pracy; ukształtowane niezbędne w zawodzie opiekunki dziecięcej cechy osobowości i postaw.

Cechy pożądane u kandydata

Umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów; dobra sprawność ruchowa; prawidłowa budowa ciała; dobry słuch muzyczny; dobry stan zdrowia; zdolności plastyczne. Również wskazane są: odpowiedzialność, obowiązkowość, samodzielność, cierpliwość, wrażliwość, życzliwość, uczciwość, takt.

Miejsce pracy

Opiekunka dziecięca sprawuje fachową opiekę nad małym dzieckiem, dba o bezpieczeństwo, promuje zdrowie, organizuje zabawy i zajęcia.

Ważne!

Nowa ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dzieckiem do lat 3(Dz.u.nr.45,poz.235) daje następujące możliwości zatrudnienia:

możesz być nianią opiekując się we własnym domu swoim dzieckiem i dzieckiem(dziećmi) sąsiadów; składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz ubezpieczenie zdrowotne opłacane są za Ciebie przez ZUS

możesz być we własnym domu opiekunką dzienną( do 8 dzieci ) opiekując się dziećmi z danej gminy /w tym może być Twoje dziecko/, a umowę o pracę podpisuje z Tobą osoba stojąca na czele gminy /wójt, burmistrz, prezydent/

możesz we własnym domu lub wynajętym lokalu otworzyć żłobek lub klub dziecięcy

możesz stać się pracownikiem żłobka lub klubu dziecięcego, bo zgodnie z ustawą masz do tego pełne kwalifikacje a ponadto

w charakterze Au - pair na terenie całej Europy oraz USA

Opieka indywidualna w domu rodzinnym dziecka, żłobek, dom małego dziecka, rodzinne domy dziecka, sanatoria, oddziałach szpitalnych, interwencyjnych placówkach opiekuńczych praktyka prywatna, ze granicą jako wykwalifikowana opiekunka. Mogą też podejmować studia na uczelniach wyższych.


Osoba przyjęta otrzyma po rozpoczęciu nauki:

  • pełne informacje dotyczące odzieży ochronnej
  • skierowanie do wykonania szczepienia WZW typu B
  • skierowanie na wykonanie badania na nosicielstwo

Informacje