Witamy na naszej stronie i zapraszamy do szkoły

Wyciąg z procedury dotyczące organizacji egzaminów zawodowych w Zespole Medycznych Szkół Policealnych w Otwocku w celu zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2

 • Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły) bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 • Czekając na wejście do szkoły zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 • Na teren szkoły słuchacze wchodzą, oraz po egzaminie wychodzą jedynie wyznaczonymi specjalnie dla nich wejściami, dla każdej klasy osobne wejście:
  • godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego słuchacze wchodzą do Sali egzaminacyjnej ( na 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu ) pojedynczo przewodniczący zespołu lub członek zespołu nadzorującego losuje w ich obecności numer stoliku przy którym będą pracować
 • Zdający okazuje dowód tożsamości potwierdzają swoją obecność na egzaminie oraz podpisuje się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.
 • Na egzamin należy przynieść przybory do pisania oraz własną butelkę z wodą.
 • Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
  • wychodzi do toalety
  • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 • UWAGA : od 12 marca do odwołania zostają zawieszone zajęcia dydaktyczne zarówno w szkole jak i w placówkach.

  Sekretariat czynny w godzinach 8.00-16.00

 • Nasza szkoła bierze udział w projekcie Unijnym pn. ,,Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego" w latach 2014-2020.
 • Nie czekaj! Postaw na swój rozwój.Zostań słuchaczem ,,Medyka"w Otwocku. Masz szansę zostać specjalistą wysokiej klasy i konkurencją w branży medycznej i kosmetycznej!
 • Zapewniamy bezpłatne nauczanie, ciekawe kierunki, ciepłą i koleżeńską atmosferę, nowoczesne sale wykładowe.
 • Dla naszych absolwentów istnieje możliwość podjęcia nauki na skróconych studiach I stopnia (1,5 roku), specjalność: promocja zdrowia z elementami zdrowia publicznego w Wyższej Szkole Teologiczno- Humanistycznej w Podkowie Leśnej. Więcej informacji na stronie: http://www.wsth.pl

 • PISZĄ O NAS

  Linia Otwocka  DZIENNIK LEKCYJNY

  Materiały edukacyjne


  Informacje