Witamy na naszej stronie i zapraszamy do szkoły

​Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ) i egzaminu zawodowego (EZ) w sesji zimowej (styczeń – luty) 2021 r.

Komunikat Dyrektora Medycznej Szkoły Policealnej w Otwocku w sprawie organizacji pracy szkoły do dnia 31 stycznia 2021 roku w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r.

 • I semestr kończymy 31 stycznia 2021 roku.
 • W okresie od 4 stycznia 2021 roku do dnia 17 stycznia 2021 roku – ferie zimowe
 • Dotychczas planowane zajęcia z okresu od 4 stycznia do 17 stycznia 2021 roku przenosimy na tygodnie od 18 stycznia do 31 stycznia 2021 roku.
 • W okresie od 30 listopada 2020 do 3 stycznia 2021 r. zajęcia szkolne będą prowadzone ( z wyłączeniem ferii świątecznych) wg planu przygotowanego przez wychowawców klas wspólnie z zespołem nauczycieli uczących na danych kierunkach wg wytycznych opublikowanych w zarządzeniu MEN z 24 listopada 2020 roku. 
 • Zajęcia będą zorganizowane w taki sposób, aby jednego dnia były wyłącznie zajęcia jednego rodzaju – albo praktyczne ( w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo w szkole) albo teoretyczne ( on-line). Można również tak zorganizować zajęcia jednego dnia, aby przerwa pomiędzy zajęciami odbywającymi się w szkole a zajęciami on-line była na tyle długa aby słuchacze mogli wrócić do domu.
 • W większości przypadków zajęcia z praktycznej nauki zawodu będą odbywać się w szkole. W przypadku praktyk zawodowych zajęcia mogą odbywać się u pracodawców po uzgodnieniu z Kierownikiem Szkolenia Praktycznego.
 • Proszę słuchaczy o stałe śledzenie komunikatów dotyczących prowadzenia zajęć szkolnych na stronie internetowej szkoły i w dzienniku szkolnym.
 • Wszystkie zmiany umieszczone w dzienniku szkolnym będą publikowane na stronie www szkoły.

 

                                                                                                                              Z poważaniem 
                                                                                                                             Karol Małolepszy
                                                                                                                              Dyrektor Szkoły

Regulamin określający zasady funkcjonowania Medycznej Szkoły Policealnej W Otwocku związany z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

PROCEDURY SZKOLNE ZWIĄZANE Z COVID-19


Sekretariat czynny w godzinach 8.00-16.00

 • Nasza szkoła bierze udział w projekcie Unijnym pn. ,,Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego" w latach 2014-2020.
 • Nie czekaj! Postaw na swój rozwój.Zostań słuchaczem ,,Medyka"w Otwocku. Masz szansę zostać specjalistą wysokiej klasy i konkurencją w branży medycznej i kosmetycznej!
 • Zapewniamy bezpłatne nauczanie, ciekawe kierunki, ciepłą i koleżeńską atmosferę, nowoczesne sale wykładowe.
 • Dla naszych absolwentów istnieje możliwość podjęcia nauki na skróconych studiach I stopnia (1,5 roku), specjalność: promocja zdrowia z elementami zdrowia publicznego w Wyższej Szkole Teologiczno- Humanistycznej w Podkowie Leśnej. Więcej informacji na stronie: http://www.wsth.pl

 • PISZĄ O NAS

  Linia Otwocka  Logo ZMSPDZIENNIK LEKCYJNY

  Materiały edukacyjne


  Informacje