Przycisk

DZIENNIK

LEKCYJNY

ADM

Medyczna Szkoła Policealna

w Otwocku

  1. pl
  2. en

ADM

NAUCZYCIEL 

Przydzielone  zajęcia

 

 

Małolepszy  Karol

Dyrektor Szkoły

Doradztwo zawodowe

 

Kuczewska Żaneta

Wicedyrektor Szkoły

Podstawy wizażu i stylizacji,

Pracownia preparatyki kosmetycznej

Pracownia wizażu

 

Kowalczyk - Russak Katarzyna

Kierownik szkolenia praktycznego

Pracownia terapii zajęciowej

 

Bałda Grzegorz

 

Fizyczne i techniczne podstawy elektroradiologii i aparatura medyczna

Pracownia diagnostyki elektromedycznej

Pracownia rentgenografii

Radioterapia

 

Barej Honorata

Teoretyczne podstawy wychowania dziecka,

Teoria wychowania artystycznego,

Wychowanie dziecka przez literaturę i muzykę

 

Bączkowski Andrzej

Praktyka zawodowa

 

Bednarska Beata

 

Pracownia sterylizacji medycznej

Praktyka zawodowa

 

Bierdzińska Jolanta

Komunikacja interpersonalna ,

Podstawy psychologii

Podstawy psychologii i komunikacji

Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii

Pracownia pielęgnacji dziecka

Teoretyczne podstawy pielęgnowania dziecka

 

Bieszczad Artur

Podstawy prowadzenia archiwum

Postępowanie w przypadku uszkodzenia utraty i kradzieży dokumentacji

Pracowania zabezpieczania dokumentacji

Pracownia prowadzenia archiwum

Prowadzenie archiwum

 

Błądek Henryk

Psychologia i komunikacja

 

Celej Klaudia

Pracownia podologiczna

 

Cieplińska Agnieszka

Podstawy kosmetyki ,

Pracownia pielęgnacji twarzy i ciała

Pracownia wizażu ,

Praktyka zawodowa

 

Czerwonka Urszula

Chemia kosmetyczna

Farmakognozja

Podstawy podologii

Pracownia preparatyki kosmetycznej

 

Domanowska Katarzyna

Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną

Podstawy działań opiekuńczych

Pracownia zabiegów medycznych i opiekuńczych

Prawo cywilne

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Promocja zdrowia

Zdrowie publiczne

 

Durajczyk Beata

Dietetyka w kosmetyce,

Podstawy dermatologii

Podstawy żywienia dziecka

 

Filipek Magdalena 

Praktyka zawodowa

Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia

 

Garbowicz Karolina

Zagrożenia w środowisku pracy

 

Gmur Anna

Nauczyciel bibliotekarz

Podstawy pedagogiki

 

Gołębiowska Barbara

Praktyka zawodowa

 

Grzegrzółka Katarzyna

Praktyka zawodowa

 

Herncisz Krystian

Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia

Podstawy biznesu i marketingu

Podstawy prawa i działalności gospodarczej

Technologie informatyczne

 

Jagura Ewa

Terapia zajęciowa z podopiecznym

 

Jaskulski Krzysztof

Pracownia pielęgnacji  dłoni i stóp

Pracownia pielęgnacji paznokci

 

Karłowska Barbara

Język migowy

 

Kidaj Maria

Pracownia diagnostyki elektromedycznej

Pracownia diagnostyki obrazowej

 

Kink Marta

Pracownia masażu ,

Zagadnienia kliniczne w masażu

Zarys fizjoterapii

 

Klemans Agnieszka

Diagnostyka elektromedyczna

Ochrona Radiologiczna

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia rentgenografii

 

Kołodziejczyk Honorata

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Działania opiekuńcze nad osobą chora i niesamodzielną

Elementy mikrobiologii z epidemiologią

Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną ,

Organizacja ochrony zdrowia

Podstawy działań opiekuńczych

Pracownia ratownictwa

 

Konieczny Maciej

Anatomia i fizjologia człowieka

Anatomia, fizjologia i patologia człowieka

Podstawy patofizjologii

Podstawy podologii ,

Podstawy rehabilitacji

Pracownia BHP i ratownictwa

 

Kosowska Urszula

Praktyka zawodowa

 

Kowalska Anna

Organizacja archiwum

Pracownia organizacji archiwum

 

Kupień Justyna

Doradztwo zawodowe

 

Kwiatkowska-Niemiec Anna

Podstawy pracy w gabinecie dentystycznym

 

Latoszek-Banasiak Elżbieta

Anatomia, fizjologia i patologia narządu żucia

Dokumentacja stomatologiczna

Patologia

Podstawy ortodoncji

Praktyka zawodowa

 

Maraszek Aleksandra

Pracownia zabiegów medycznych i opiekuńczych

 

Matuszewski Daniel

Bezpieczeństwo i higiena pracy

IT w administracji

Laboratorium postępowania administracyjnego

Laboratorium prawa w administracji

 

Michalik Hanna

Anatomia i fizjologia człowieka

Anatomia, fizjologia i patologia narządu żucia

Metody sterylizacji instrumentarium medycznego

Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną

Technologia mycia  i dezynfekcji wyrobów medycznych

 

Mintzberg-Wachowicz Paulina

Dokumentacja stomatologiczna

Edukacja pacjentów w zakresie profilaktyki stomatologicznej i promocji zdrowia

Podstawy higieny dentystycznej

Podstawy pracy w gabinecie dentystycznym

Pracownia higieny dentystycznej

Pracownia zabiegów profilaktycznych i rehabilitujących jamę ustną

 

Misiun Joanna

Zarządzanie systemem bhp

 

Miszkurka Aneta

Pracownia pielęgnacji  dłoni i stóp

Pracownia podologiczna

 

Modzelewski Zbigniew

Pracownia anatomii radiologicznej

 

Nielepko Emilia

Pracownia wychowania dziecka,

Wychowanie artystyczne dziecka

 

Olszewska Aneta

 

Pracownia higieny dentystycznej

Pracownia zabiegów profilaktycznych i rehabilitujących jamę ustną

 

Onufrienko Oksana

Język polski dla obcokrajowców

 

Ostrowska Monika

Nauczyciel bibliotekarz

 

Paczkowska Magdalena

Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku

 

Poszytek Beata

Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia

Podstawy instrumentarium medycznego

Pracownia BHP i ratownictwa

Pracownia mycia i dezynfekcji instrumentarium medycznego

 

Pudłowska  Magdalena

Asystowanie lekarzowi dentyście

Działalność zawodowa asystentki stomatologicznej

Prowadzenie dokumentacji medycznej i finansowej

 

Rotuska Dorota

Pracownia pielęgnacji  dłoni i stóp ,

Pracownia pielęgnacji paznokci

 

Rudnicka Karolina

Organizacja i stosowanie masażu leczniczego

Pracownia fizjoterapii

Pracownia masażu

Praktyka zawodowa

 

Ryfa Dominik

Podstawy terapii zajęciowej

Terapia zajęciową z podopiecznym

 

Siedlińska Urszula 

Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku

 

Skowroński Michał

 

Techniczne bezpieczeństwo pracy

Zarządzanie systemem bhp

 

Sokołowska Roberta

Opieka nad dzieckiem

 

Szpakowska Ewelina

Pracownia podologiczna

Praktyka zawodowa

 

Szymczak Klaudia

Teoria masażu

 

Trzaskowska Magdalena

Anatomia topograficzna

Pracownia fizjoterapii

Pracownia masażu

Praktyka zawodowa

Teoria masażu

Wychowanie fizyczne

 

Urbańska Janina

 

Analizy i sprawozdawczość finansowa

Ekonomia w administracji

Laboratorium postępowania administracyjnego

Laboratorium prawa cywilnego

Laboratorium prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Laboratorium prawa w administracji

Laboratorium prawa wewnetrznego

Marketing w administracji

Postępowanie administracyjne

Praktyka zawodowa

Zarządzanie dokumentacją biurową

 

Wasilczyk Andrzej

Język angielski zawodowy

 

Wiktorowicz-Pędich Joanna

Anatomia topograficzna

Elementy kinezyterapii

Fizykoterapia w kosmetyce

Pracownia fizjoterapii,

Pracownia masażu

Praktyka zawodowa

Promocja zdrowia

Zagadnienia kliniczne w masażu

Zarys fizjoterapii

 

Winiarska Dorota

Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

Prawo, normy i procedury

Promocja zdrowia

 

Wojciechowska Joanna

Podstawy statystyki

 

Wojdyga Anna

 

Praktyka zawodowa

 

INSTRUKCJA LOGOWANIA

MalKar

MalKar

KolHon

ZAPISZ SIĘ

ONLINE

JUŻ TERAZ

Misja Szkoły: "Szkoła profesjonalnie przygotowuje uczniów i słuchaczy do pracy w zawodach medycznych i społecznych dostosowanych do zmieniających się potrzeb rynku pracy".

KADRA

NAUCZYCIELSKA

Nauka obejmuje zajęcia

teoretczne, zajęcia praktyczne

i praktykę zawodową

ZAJĘCIA W TRYBIE

DZIENNYM ZAOCZNYM

I STACJONARNYM

Medyczna Szkoła Policealna

w Otwocku

ADM

Godziny pracy Sekretariatu:

Poniedziałek - Czwartek    8:00 - 16:00

Piątek                                  11:00 - 19:00

Sobota                                   9:00 - 13:00

tel.: 22 779 50 89,  882 082 456

sekretariat@medyk-otwock.pl

ul. Michała Elwiro Andriollego 90

05-400 Otwock

Przycisk

MAZOWSZE

INFORMACJE

Przycisk

BIBLIOTEKA

SZKOLNA

Przycisk

OFFICE

365

Przycisk

MATERIAŁY

EDUKACYJNE

53_1

 

 

 

 

51_1

 

43_1

 

42_1

 

41_1

 

33_1

 

32_1

 

31_1

 

23_1

 

22_1

 

21_1

 

14_1

 

13_1

 

12_1

 

11_1