Posłuchaj głosu Hanny Chrzanowskiej

Medyczna Szkoła Policealna

w Otwocku

  1. pl
  2. en

ADM

Przycisk

DZIENNIK

LEKCYJNY

ŻYCIORYS

INSTRUKCJA LOGOWANIA

                       

                                   Plan działań Szkoły związany z nadaniem Szkole imienia

 

 

 

 

1

Powołanie na zebraniu Rady Pedagogicznej Zespołu Koordynującego do spraw wyboru Patrona Szkoły.

czerwiec 2022

2

Opracowanie przez zespół procedury nadania imienia szkole i przedstawienie jej na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

wrzesień 2022

3

Działania informacyjne skierowane do nauczycieli, pracowników szkoły i słuchaczy.

wrzesień -grudzień 2022

  • nauczyciele - posiedzenie Rady Pedagogicznej

  • słuchacze - w trakcie spotkań z nauczycielami i opiekunami semestrów

  • pracownicy szkoły- w trakcie spotkań dyrektora szkoły z pracownikami

  • utworzenie w bibliotece szkolnej działu poświęconemu kandydatom na patrona szkoły.

4

Wybór Patrona szkoły - Hanna Chrzanowska.

grudzień 2022

5

Ogłoszenie informacji o wyborze Patrona szkoły.

grudzień 2022

6

Zatwierdzenie kandydata na Patrona Szkoły przez Radę Pedagogiczną i Samorząd słuchaczy.

grudzień 2022

7

Popularyzacja postaci Hanny Chrzanowskiej (prezentacje, wystawy, pozyskanie do biblioteki szkolnej książek i wydawnictw związanych z patronem szkoły).

styczeń - czerwiec 2023

8

Wystąpienie do właściciela wizerunku Patrona o wyrażenie zgody na nadanie jego imienia szkole. 

styczeń 2023

9

Wystawa poświęcona Patronowi szkoły - Hannie Chrzanowskiej pozyskana od Małopolskiej Izby Pielęgniarek i Położnych.

styczeń - czerwiec 2023

10

Złożenie wniosku do organu prowadzącego o nadanie szkole imienia.

marzec 2023

11

Uroczyste nadanie szkole imienia.

11 maja 2023

ZAPISZ SIĘ

ONLINE

JUŻ TERAZ

Misja Szkoły: "Szkoła profesjonalnie przygotowuje uczniów i słuchaczy do pracy w zawodach medycznych i społecznych dostosowanych do zmieniających się potrzeb rynku pracy".

HANNA

CHRZANOWSKA

Nauka obejmuje zajęcia

teoretczne, zajęcia praktyczne

i praktykę zawodową

ZAJĘCIA W TRYBIE

DZIENNYM ZAOCZNYM

I STACJONARNYM

Przycisk

MAZOWSZE

INFORMACJE

Przycisk

BIBLIOTEKA

SZKOLNA

Przycisk

OFFICE

365

Przycisk

MATERIAŁY

EDUKACYJNE

 

 

 

51_1

 

43_1

 

42_1

 

41_1

 

33_1

 

32_1

 

31_1

 

23_1

 

22_1

 

21_1

 

14_1

 

13_1

 

12_1

 

11_1