Przycisk

DZIENNIK

LEKCYJNY

Medyczna Szkoła Policealna

w Otwocku

 1. pl
 2. en

ADM

INSTRUKCJA LOGOWANIA

Rekrutacji można dokonać online

Zasady i terminy rekrutacji

O przyjęcie na pierwszy semestr mogą ubiegać się absolwenci szkół średnich - liceum, liceum zawodowe, technikum, branżowych szkół II stopnia.

Kandydaci powinni wykazać się odpowiednimi zainteresowaniami, sprawnością niezbędną dla danego zawodu, dobrym stanem zdrowia, zaświadczeniem od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań

do uczenia się na podanym kierunku.

 

Organizacja postępowania kwalifikacyjnego

O przyjęciu kandydata decyduje kolejność zgłoszenia i dostarczenie kompletu dokumentów:

 • ​​​​wniosek rekrutacyjny​​​​

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)

 • 2 fotografie podpisane imieniem i nazwiskiem

 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (skierowanie do pobrania w szkole)

Podmiot, z którym zawarto umowę na wykonanie bezpłatnych badań naszych słuchaczy:

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Oddział w Warszawie, Aleja Wojska Polskiego 25,

tel. 695695413, w godzinach od 7:30 do 15:00.

 

Nabór na rok szkolny 2023/2024 na kierunki:

1-roczne

 • ASYSYTENTKA STOMATOLOGICZNA                             - MED.01 (dzienny, stacjonarny)  

 • TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ                              - MED.12 (dzienny, stacjonarny, zaoczny)

 

1,5-roczne

 • OPIEKUN MEDYCZNY                                                         - MED.14 (dzienny, stacjonarny)

 • TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY           - BPO.01 (dzienny, stacjonarny, zaoczny) 

 

2-letnie

 • HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA                                - MED.02 (dzienny, stacjonarny)  

 • OPIEKUNKA DZIECIĘCA                                                    - SPO.04  (dzienny, stacjonarny, zaoczny)  

 • PODOLOG                                                                             - FRK.04  (dzienny, stacjonarny)  

 • TECHNIK ADMINISTRACJI                                                 - EKA.09  (dzienny, stacjonarny, zaoczny)

 • TECHNIK ARCHIWISTA                                                     - EKA.02 i EKA.03 (zaoczny)

 • TECHNIK ELEKTRONIKI I INFORMATYKI MEDYCZNEJ  - MED.07 (dzienny)  

 • TECHNIK MASAŻYSTA                                                       - MED.10 (dzienny, stacjonarny)  

 • TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH                               - FRK.04  (dzienny, stacjonarny, zaoczny)  

 • TERAPEUTA ZAJĘCIOWY                                                   - MED.13 (dzienny, stacjonarny)

 

2,5-letnie

 • TECHNIK ELEKTRORADIOLOG                                          - MED.08  (dzienny)  

 • TECHNIK FARMACEUTYCZNY                                           - MED.09  (dzienny)

 

W naszej Szkole szybko zdobędziesz zawód i możesz podjąć pracę jaką chcesz i gdzie chcesz. Szkoła dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną i rekreacyjną oraz doskonale przygotowaną kadrą pedagogiczną. Masz szansę uzyskania rzetelnej i praktycznej wiedzy i umiejętności czyniącej cię pożądanym na europejskim rynku pracy.

 

Informacje dodatkowe:

 1. Szkoła prowadzi zajęcia w systemie DZIENNYM, ZAOCZNYM i STACJONARNYM.

 2. Szkoła jest PUBLICZNA - a więc bezpłatna.

 3. Po ukończeniu Szkoły słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i przystępuje do egzaminu z przygotowania zawodowego. Uzyskanie tytułu zawodowego pozwala na podjęcie pracy nie tylko w Polsce, ale także w krajach UE - słuchacz otrzymuje dyplom w języku polskim oraz suplement w języku polskim i angielskim.

 4. Nauka obejmuje zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne i praktykę zawodową

 5. Mamy certyfikowane Edukacyjne Laboratorium ECDL dopuszczone do egzaminowania na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych.

Przycisk

MAZOWSZE

INFORMACJE

Przycisk

OFFICE

365

KIERUNKI

KSZTAŁCENIA

Godziny pracy Sekretariatu:

Poniedziałek              8:00 - 16:00

Wtorek - Czwartek   8:00 - 17:00

Piątek                          8:00 - 18:00

Sobota                        9:00 - 14:00

Niedziela                    nieczynne

tel.: 22 779 50 89,  882 082 456

sekretariat@medyk-otwock.pl

ul. Michała Elwiro Andriollego 90

05-400 Otwock

Medyczna Szkoła Policealna

im. Hanny Chrzanowskiej w Otwocku

tel.: 22 779 50 89

tel.:  882 082 456

sekretariat@medyk-otwock.pl

ul. Michała Elwiro Andriollego 90

05-400 Otwock

 

Godziny pracy Sekretariatu:

Poniedziałek              8:00 - 16:00

Wtorek - Czwartek   8:00 - 17:00

Piątek                          8:00 - 18:00

Sobota                        9:00 - 14:00

Niedziela                    nieczynne

Przycisk

BIBLIOTEKA

SZKOLNA

Przycisk

MATERIAŁY

EDUKACYJNE

ZAPISZ SIĘ

ONLINE

JUŻ TERAZ

Wystarczy świadectwo ukończenia szkoły średniej.

Nauka w naszej Szkole jest bezpłatna.

REKRUTACJA

DO SZKOŁY

Nauka obejmuje zajęcia

teoretczne, zajęcia praktyczne

i praktykę zawodową

ZAJĘCIA W TRYBIE

DZIENNYM ZAOCZNYM

I STACJONARNYM