ZAJĘCIA W TRYBIE

DZIENNYM ZAOCZNYM

I STACJONARNYM

Nauka obejmuje zajęcia

teoretczne, zajęcia praktyczne

i praktykę zawodową

REKRUTACJA

DO SZKOŁY

Nie musisz mieć matury, wystarczy świadectwo ukończenia szkoły średniej.

ZAPISZ SIĘ

ONLINE

JUŻ TERAZ

MATERIAŁY

EDUKACYJNE

Przycisk

DZIENNIK

LEKCYJNY

Przycisk

BIBLIOTEKA

SZKOLNA

Przycisk

Medyczna Szkoła

Policealna w Otwocku

 

tel.: 22 779 50 89

tel.:  882 082 456

sekretariat@medyk-otwock.pl

 

ul. Michała Elwiro Andriollego 90

05-400 Otwock

 

Godziny pracy Sekretariatu:

Poniedziałek - Czwartek    8:00 - 16:00

Piątek              11:00 - 19:00

Sobota               9:00 - 13:00

tel.: 22 779 50 89,  882 082 456

sekretariat@medyk-otwock.pl

ul. Michała Elwiro Andriollego 90

05-400 Otwock

Godziny pracy Sekretariatu:

Poniedziałek - Czwartek    8:00 - 16:00

Piątek                                  11:00 - 19:00

Sobota                                  9:00 - 13:00

KIERUNKI

KSZTAŁCENIA

OFFICE

365

Przycisk

MAZOWSZE

INFORMACJE

Przycisk

Zasady i terminy rekrutacji

O przyjęcie na pierwszy semestr mogą ubiegać się absolwenci szkół średnich - liceum, liceum zawodowe, technikum, branżowych szkół II stopnia, nie wymagamy matury.

Kandydaci powinni wykazać się odpowiednimi zainteresowaniami, sprawnością niezbędną dla danego zawodu, dobrym stanem zdrowia, zaświadczeniem od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań

do uczenia się na podanym kierunku.

 

Organizacja postępowania kwalifikacyjnego

O przyjęciu kandydata decyduje kolejność zgłoszenia i dostarczenie kompletu dokumentów:

 • ​​​​wniosek rekrutacyjny​​​​

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)

 • 2 fotografie podpisane imieniem i nazwiskiem

 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (skierowanie do pobrania w szkole)

Podmiot, z którym zawarto umowę na wykonanie bezpłatnych badań naszych słuchaczy:

,,Petra Medica" ul. Grochowska 166  Warszawa

 

Nabór lutowy na rok szkolny 2021/2022 na kierunki:

1-roczne

 • ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ         - SPO.01.  (dzienny, stacjonarny, zaoczny)  

 • OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA                                                           - SPO.05.  (dzienny, stacjonarny, zaoczny)  

 • ASYSYTENTKA STOMATOLOGICZNA               - MED.01. (dzienny, stacjonarny)  

 • TECHNIK STRYLIZACJI MEDYCZNEJ                  - MED.12. (dzienny, stacjonarny, zaoczny)

 

1,5-roczne

 • TECHNIK BHP                                                        - BPO.01. (dzienny, stacjonarny, zaoczny)  

 • OPIEKUN MEDYCZNY                                           - MED.14. (dzienny, stacjonarny)

 

2-letnie

 • OPIEKUNKA DZIECIĘCA                                      - SPO.04.  (dzienny, stacjonarny, zaoczny)  

 • HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA                  - MED.02. (dzienny, stacjonarny)  

 • OPIEKUN OSOBY STARSZEJ                              - SPO.02.  (dzienny, stacjonarny, zaoczny)  

 • OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ   - SPO.03. (dzienny, stacjonarny, zaoczny)  

 • TECHNIK ELEKTRONIK i INFORMATYK MEDYCZNY – MED.07. (dzienny, stacjonarny)  

 • TECHNIK MASAŻYSTA                                        - MED.10 (dzienny, stacjonarny)  

 • TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH                - FRK.04 (dzienny, stacjonarny, zaoczny)  

 • TERAPEUTA ZAJĘCIOWY                                   - MED.13. (dzienny, stacjonarny)

 

2,5-letnie

 • TECHNIK ELEKTRORADIOLOG                           - MED.08. (dzienny)  

 • TECHNIK FARMACEUTYCZNY                            - MED.09. (dzienny)

 

W naszej Szkole szybko zdobędziesz zawód i możesz podjąć pracę jaką chcesz i gdzie chcesz. Szkoła dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną i rekreacyjną oraz doskonale przygotowaną kadrą pedagogiczną. Masz szansę uzyskania rzetelnej i praktycznej wiedzy i umiejętności czyniącej cię pożądanym na europejskim rynku pracy.

 

Informacje dodatkowe:

 1. Szkoła prowadzi zajęcia w systemie DZIENNYM, ZAOCZNYM i STACJONARNYM.

 2. Szkoła jest PUBLICZNA - a więc bezpłatna.

 3. Po ukończeniu Szkoły słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i przystępuje do egzaminu z przygotowania zawodowego. Uzyskanie tytułu zawodowego pozwala na podjęcie pracy nie tylko w Polsce, ale także w krajach UE - słuchacz otrzymuje dyplom w języku polskim oraz suplement w języku polskim i angielskim.

 4. Nauka obejmuje zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne i praktykę zawodową

 5. Mamy certyfikowane Edukacyjne Laboratorium ECDL dopuszczone do egzaminowania na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych.

Rekrutacji można dokonać online

ADM

 1. pl
 2. en

Medyczna Szkoła Policealna

w Otwocku