Medyczna Szkoła Policealna

w Otwocku

 1. pl
 2. en

INSTRUKCJA LOGOWANIA

Rekrutacji można dokonać online

Przycisk

MAZOWSZE

INFORMACJE

Zasady i terminy rekrutacji

O przyjęcie na pierwszy semestr mogą ubiegać się absolwenci szkół średnich - liceum, liceum zawodowe, technikum, branżowych szkół II stopnia.

Kandydaci powinni wykazać się odpowiednimi zainteresowaniami, sprawnością niezbędną dla danego zawodu, dobrym stanem zdrowia, zaświadczeniem od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań

do uczenia się na podanym kierunku.

 

Organizacja postępowania kwalifikacyjnego

O przyjęciu kandydata decyduje kolejność zgłoszenia i dostarczenie kompletu dokumentów:

 • ​​​​wniosek rekrutacyjny​​​​

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)

 • 2 fotografie podpisane imieniem i nazwiskiem

 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (skierowanie do pobrania w szkole)

Podmiot, z którym zawarto umowę na wykonanie bezpłatnych badań naszych słuchaczy:

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Oddział w Warszawie, Aleja Wojska Polskiego 25,

tel. 695695413, w godzinach od 7:30 do 15:00.

 

Nabór na rok szkolny 2024/2025 na kierunki:

     Kierunki kształcenia             Liczba semestrów             Forma kształcenia

Asystentka stomatologiczna                      2         stacjonarna

Higienistka stomatologiczna                      4         stacjonarna

Opiekun medyczny                                      3         stacjonarna

Opiekunka dziecięca                                    4         zaoczna

Podolog                                                         4         stacjonarna

Protetyk słuchu                                            4         zaoczna

Technik administracji                                   4         zaoczna

Technik archiwista                                       4         zaoczna

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy   3         zaoczna

Technik elektroradiolog                               5         dzienna

Technik farmaceutyczny                              5         dzienna

Technik masażysta                                       4         stacjonarna

Technik sterylizacji medycznej                    2         zaoczna

Technik usług kosmetycznych                    4         zaoczna

Terapeuta zajęciowy                                    4         stacjonarna

 

W naszej Szkole szybko zdobędziesz zawód i możesz podjąć pracę jaką chcesz i gdzie chcesz. Szkoła dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną i rekreacyjną oraz doskonale przygotowaną kadrą pedagogiczną. Masz szansę uzyskania rzetelnej i praktycznej wiedzy i umiejętności czyniącej cię pożądanym na europejskim rynku pracy.

 

Informacje dodatkowe:

 1. Szkoła prowadzi zajęcia w systemie DZIENNYM, ZAOCZNYM i STACJONARNYM.

 2. Szkoła jest PUBLICZNA - a więc bezpłatna.

 3. Po ukończeniu Szkoły słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i przystępuje do egzaminu z przygotowania zawodowego. Uzyskanie tytułu zawodowego pozwala na podjęcie pracy nie tylko w Polsce, ale także w krajach UE - słuchacz otrzymuje dyplom w języku polskim oraz suplement w języku polskim i angielskim.

 4. Nauka obejmuje zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne i praktykę zawodową

 5. Mamy certyfikowane Edukacyjne Laboratorium ECDL dopuszczone do egzaminowania na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych.

ADM

Przycisk

OFFICE

365

Przycisk

DZIENNIK

LEKCYJNY

KIERUNKI

KSZTAŁCENIA

Godziny pracy Sekretariatu:

Poniedziałek              8:00 - 16:00

Wtorek - Czwartek   8:00 - 17:00

Piątek                          8:00 - 18:00

Sobota                        9:00 - 14:00

Niedziela                    nieczynne

tel.: 22 779 50 89,  882 082 456

sekretariat@medyk-otwock.pl

ul. Michała Elwiro Andriollego 90

05-400 Otwock

Medyczna Szkoła Policealna

im. Hanny Chrzanowskiej w Otwocku

tel.: 22 779 50 89

tel.:  882 082 456

sekretariat@medyk-otwock.pl

ul. Michała Elwiro Andriollego 90

05-400 Otwock

 

Godziny pracy Sekretariatu:

Poniedziałek              8:00 - 16:00

Wtorek - Czwartek   8:00 - 17:00

Piątek                          8:00 - 18:00

Sobota                        9:00 - 14:00

Niedziela                    nieczynne

Przycisk

BIBLIOTEKA

SZKOLNA

Przycisk

MATERIAŁY

EDUKACYJNE

ZAPISZ SIĘ

ONLINE

JUŻ TERAZ

Wystarczy świadectwo ukończenia szkoły średniej.

Nauka w naszej Szkole jest bezpłatna.

REKRUTACJA

DO SZKOŁY

Nauka obejmuje zajęcia

teoretczne, zajęcia praktyczne

i praktykę zawodową

ZAJĘCIA W TRYBIE

DZIENNYM ZAOCZNYM

I STACJONARNYM