REKRUTACJA

Nie mamy ograniczeń wiekowych

Pamiętaj, aby uczyć się w naszej szkole:

 • Nie musisz mieć matury /wystarczy świadectwo ukończenia szkoły średniej/

Dokumenty można składać w sekretariacie szkoły codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy sekretariatu - Zapraszamy!
Zarezerwuj miejsce on-line >> Rekrutacja online

Aby zapewnić sobie miejsce w naszej szkole po wysłaniu zgłoszenia on-line musisz złożyć osobiście komplet dokumentów w sekretariacie szkoły! Jest to niezbędny warunek, aby zostać zapisanym na ostateczną listę rekrutacyjną.

Przyjęcia na kierunki :

1-roczne

 • OPIEKUN MEDYCZNY (zaoczny)
 • ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA (dzienny 5 dni w tygodniu, stacjonarny 3 dni w tygodniu)
 • TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ (zaoczny)

1,5-roczne

 • TECHNIK BHP (zaoczny)

2-letnie

 • TECHNIK ELEKTRONIK i INFORMATYK MEDYCZNY (dzienny 5 dni w tygodniu)
 • TERAPEUTA ZAJĘCIOWY (dzienny 5 dni w tygodniu, stacjonarny 3 dni w tygodniu)
 • OPIEKUNKA DZIECIĘCA (dzienny 5 dni w tygodniu, stacjonarny 3 dni w tygodniu, zaoczny)
 • TECHNIK MASAŻYSTA (dzienny 5 dni w tygodniu, stacjonarny 3 dni w tygodniu)
 • HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA (dzienny 5 dni w tygodniu, stacjonarny 3 dni w tygodniu)
 • TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH (dzienny 5 dni w tygodniu, stacjonarny 3 dni w tygodniu, zaoczny)

2,5-letnie

 • TECHNIK FARMACEUTYCZNY (dzienny 5 dni w tygodniu)
 • TECHNIK ELEKTRORADIOLOG (dzienny 5 dni w tygodniu)

W naszej szkole szybko zdobędziesz zawód i możesz podjąć pracę jaką chcesz i gdzie chcesz. Szkoła dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną i rekreacyjną oraz doskonale przygotowaną kadrą pedagogiczną. Masz szansę uzyskania rzetelnej i praktycznej wiedzy i umiejętności czyniącej cię pożądanym na europejskim rynku pracy.

Zasady rekrutacji /pełny tekst/

O przyjęcie na pierwszy semestr mogą ubiegać się absolwenci liceów i innych szkół średnich. Kandydaci powinni wykazać się odpowiednimi zainteresowaniami, sprawnością niezbędną dla danego zawodu, dobrym stanem zdrowia, zaświadczeniem od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do uczenia się na danym kierunku.

Organizacja postępowania kwalifikacyjnego

O przyjęciu kandydata decyduje kolejność zgłoszenia i dostarczenie kompletu dokumentów.

Pełne zgłoszenie powinno zawierać

 • dowód osobisty - do wglądu, celem potwierdzenia danych osobowych
 • wniosek rekrutacyjny [ także do pobrania w szkole]
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej [oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie]
 • 2 fotografie podpisane imieniem i nazwiskiem
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (skierowanie do pobrania w szkole)

Informacje dodatkowe

 1. Szkoła prowadzi zajęcia w systemie DZIENNYM, ZAOCZNYM i STACJONARNYM.
 2. Szkoła jest PUBLICZNA - a więc bezpłatna.
 3. Po ukończeniu szkoły uczeń/słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i przystępuje do egzaminu z przygotowania zawodowego. Uzyskanie tytułu zawodowego pozwala na podjęcie pracy nie tylko w Polsce, ale także w krajach UE - uczeń otrzymuje dyplom w języku polskim oraz suplement w języku polskim i angielskim.
 4. Absolwenci naszej szkoły kierunku Opiekunka dziecięca mogą wyjechać do USA oraz krajów UE w charakterze AU - PAIR.
 5. Jest szkołą koedukacyjną.
 6. Nauka obejmuje zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne i praktykę zawodową w placówkach służby zdrowia i placówkach oświatowych.
DZIENNIK LEKCYJNY

Materiały edukacyjne


Informacje