1. pl
  2. en

ADM

ZAPISZ SIĘ

ONLINE

JUŻ TERAZ

Dyplom ukończenia Medycznej Szkoły Policealnej w Otwocku jest uznawany na terenie Unii Europejskiej

ZAPISZ SIĘ

ONLINE

JUŻ TERAZ

Czas trwania nauki 2 lata (4 semestry)

 

Społeczeństwo europejskie coraz bardziej się starzeje,

każdy specjalista w tym zakresie jest na wagę złota, zarówno w Polsce jak i w krajach UE.

Zapisz się tutaj​​

Informacje o zawodzie

Opiekun osoby starszej udziela pomocy i świadczy usługi opiekuńcze osobom starszym, które nie mają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny lub innych osób z najbliższego otoczenia. Zadaniem opiekuna jest aktywizowanie osób starszych z wykorzystaniem różnego rodzaju metod terapii. Opiekun pomaga podopiecznemu w codziennych czynnościach domowych. Zajmuje się pielęgnowaniem oraz dbaniem o zdrowie, higienę osobistą ludzi chorych i niesamodzielnych, umie też pomóc w sytuacjach zagrażających zdrowiu osoby starszej.

 

Miejsca pracy

  • domy pomocy społecznej,

  • dzienne domy pomocy społecznej,

  • hospicja,

  • organizacje pozarządowe,

  • środowiskowe domy samopomocy,

  • zakłady opiekuńczo-lecznicze,

  • prywatna opieka nad osobami starszymi.

Godziny pracy Sekretariatu:

Poniedziałek - Czwartek    8:00 - 16:00

Piątek                                 11:00 - 19:00

tel.: 22 779 50 89,  882 082 456

sekretariat@medyk-otwock.pl

ul. Michała Elwiro Andriollego 90

05-400 Otwock

Przycisk

MAZOWSZE

INFORMACJE

Przycisk

BIBLIOTEKA

SZKOLNA

Przycisk

OFFICE

365

Przycisk

DZIENNIK

LEKCYJNY

Przycisk

MATERIAŁY

EDUKACYJNE

OPIEKUN

OSOBY STARSZEJ

Medyczna Szkoła

Policealna w Otwocku

 

tel.: 22 779 50 89

tel.:  882 082 456

sekretariat@medyk-otwock.pl

 

ul. Michała Elwiro Andriollego 90

05-400 Otwock

 

Godziny pracy Sekretariatu:

  Poniedziałek - Czwartek    8:00 - 16:00

                      Piątek              11:00 - 19:00