1. pl
  2. en

ADM

ZAPISZ SIĘ

ONLINE

JUŻ TERAZ

Dyplom ukończenia Medycznej Szkoły Policealnej w Otwocku jest uznawany na terenie Unii Europejskiej

ZAPISZ SIĘ

ONLINE

JUŻ TERAZ

Czas trwania nauki 2 lata (4 semestry)

 

Każdy człowiek to inna opowieść.

Pracując w tym zawodzie poznasz wiele historii z życia swoich podopiecznych.

Zapisz się tutaj​​

Informacje o zawodzie

Opiekun w domu pomocy społecznej to pracownik pierwszego kontaktu – ktoś, kto pozostaje w bezpośredniej relacji z mieszkańcami i podopiecznymi danej placówki. Zna on ich problemy, potrzeby

i ograniczenia, dzięki czemu może dbać o nich, a w razie potrzeby przyjść z pomocą. Jego rolą jest także motywowanie podopiecznych do aktywnego spędzania czasu wolnego, samorealizacji i rozwijania zainteresowań oraz budowania więzi społecznych z innymi mieszkańcami domu opieki.

Opiekun współpracuje z personelem placówki, lekarzami i rehabilitantami, a także jest w kontakcie z rodziną podopiecznego.

 

Miejsca pracy

  • domy pomocy społecznej,

  • domy małego dziecka,

  • szkoły,

  • środowiskowe domy samopomocy,

  • hospicja,

  • ośrodki wsparcia dla rodzin dzieci niepełnosprawnych,

  • oddziały rehabilitacji w szpitalu oraz warsztatach terapii zajęciowej,

  • domy dla samotnych matek i kobiet w ciąży, 

  • ośrodki dla bezdomnych.

Godziny pracy Sekretariatu:

Poniedziałek - Czwartek    8:00 - 16:00

Piątek                                 11:00 - 19:00

tel.: 22 779 50 89,  882 082 456

sekretariat@medyk-otwock.pl

ul. Michała Elwiro Andriollego 90

05-400 Otwock

Przycisk

MAZOWSZE

INFORMACJE

Przycisk

BIBLIOTEKA

SZKOLNA

Przycisk

OFFICE

365

Przycisk

DZIENNIK

LEKCYJNY

Przycisk

MATERIAŁY

EDUKACYJNE

OPIEKUN

W DOMU POMOCY

SPOŁECZNEJ

Medyczna Szkoła

Policealna w Otwocku

 

tel.: 22 779 50 89

tel.:  882 082 456

sekretariat@medyk-otwock.pl

 

ul. Michała Elwiro Andriollego 90

05-400 Otwock

 

Godziny pracy Sekretariatu:

  Poniedziałek - Czwartek    8:00 - 16:00

                      Piątek              11:00 - 19:00