1. pl

ADM

Rekrutacji można dokonać online

Zasady rekrutacji

O przyjęcie na pierwszy semestr mogą ubiegać się absolwenci liceów i innych szkół średnich.

Kandydaci powinni wykazać się odpowiednimi zainteresowaniami, sprawnością niezbędną dla danego zawodu, dobrym stanem zdrowia, zaświadczeniem od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań

do uczenia się na podanym kierunku.

 

 

 

Organizacja postępowania kwalifikacyjnego

O przyjęciu kandydata decyduje kolejność zgłoszenia i dostarczenie kompletu dokumentów.

Pełne zgłoszenie powinno zawierać:

 • dowód osobisty - do wglądu, celem potwierdzenia danych osobowych

 • ​​​​wniosek rekrutacyjny​​​​

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej [oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem]

 • 2 fotografie podpisane imieniem i nazwiskiem

 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (skierowanie do pobrania w szkole)

 

Przed rozpoczęciem nauki w Szkole musisz przedstawić osobiście komplet dokumentów w sekretariacie Szkoły!
Jest to niezbędny warunek, aby zostać przyjętym do Szkoły.

 

Nabór lutowy w roku szkolnym 2020/2021 na kierunki:

1-roczne

 • ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ (zaoczny)

 • OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA (zaoczny)

 • OPIEKUN MEDYCZNY (zaoczny, stacjonarny, dzienny)

1,5-roczne

 • TECHNIK BHP (zaoczny)

2-letnie

 • OPIEKUNKA DZIECIĘCA (dzienny)

 • OPIEKUN OSOBY STARSZEJ (zaoczny)

 • OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ (zaoczny)

 • TECHNIK ELEKTRONIK i INFORMATYK MEDYCZNY (dzienny, stacjonarny)

 • TECHNIK MASAŻYSTA (dzienny)

 • TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH (dzienny)

 • TERAPEUTA ZAJĘCIOWY (stacjonarny)

2,5-letnie

 • TECHNIK ELEKTRORADIOLOG (dzienny)

 • TECHNIK FARMACEUTYCZNY (dzienny)

 

W naszej Szkole szybko zdobędziesz zawód i możesz podjąć pracę jaką chcesz i gdzie chcesz. Szkoła dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną i rekreacyjną oraz doskonale przygotowaną kadrą pedagogiczną. Masz szansę uzyskania rzetelnej i praktycznej wiedzy i umiejętności czyniącej cię pożądanym na europejskim rynku pracy.

 

Informacje dodatkowe:

 1. Szkoła prowadzi zajęcia w systemie DZIENNYM, ZAOCZNYM i STACJONARNYM.

 2. Szkoła jest PUBLICZNA - a więc bezpłatna.

 3. Po ukończeniu Szkoły uczeń/słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i przystępuje do egzaminu z przygotowania zawodowego. Uzyskanie tytułu zawodowego pozwala na podjęcie pracy nie tylko w Polsce, ale także w krajach UE - uczeń otrzymuje dyplom w języku polskim oraz suplement w języku polskim i angielskim.

 4. Nauka obejmuje zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne i praktykę zawodową

Przycisk

MAZOWSZE

INFORMACJE

Przycisk

OFFICE

365

KIERUNKI

KSZTAŁCENIA

Godziny pracy Sekretariatu:

Poniedziałek - Czwartek    8:00 - 16:00

Piątek                                 11:00 - 19:00

tel.: 22 779 50 89,  882 082 456

sekretariat@medyk-otwock.pl

ul. Michała Elwiro Andriollego 90

05-400 Otwock

Medyczna Szkoła

Policealna w Otwocku

 

tel.: 22 779 50 89

tel.:  882 082 456

sekretariat@medyk-otwock.pl

 

ul. Michała Elwiro Andriollego 90

05-400 Otwock

 

Godziny pracy Sekretariatu:

Poniedziałek - Czwartek    8:00 - 16:00

Piątek              11:00 - 19:00

Przycisk

BIBLIOTEKA

SZKOLNA

Przycisk

DZIENNIK

LEKCYJNY

Przycisk

MATERIAŁY

EDUKACYJNE

ZAPISZ SIĘ

ONLINE

JUŻ TERAZ

Nie musisz mieć matury, wystarczy świadectwo ukończenia szkoły średniej.

REKRUTACJA

DO SZKOŁY

Nauka obejmuje zajęcia

teoretczne, zajęcia praktyczne

i praktykę zawodową

ZAJĘCIA W TRYBIE

DZIENNYM ZAOCZNYM

I STACJONARNYM