1. pl

ADM

Rezygnuję

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego

i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Medyczną Szkołę Policealną

w Otwocku, w związku z realizacją procesu rekrutacji, celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz prowadzenia dokumentacji szkolnej. 
 

Oświadczam iż przyjęłam/przyjąłem do wiadomości.

Jeśli chcesz uczyć się w naszej Szkole, wypełnij Formularz wskazując kierunek oraz tryb kształcenia

Administratorem podanych danych osobowych jest Medyczna Szkoła Policealna w Otwocku.

Kontakt z Inspektorem ochrony danych e-mail: a.lech@medyk-otwock.pl

 

Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe wraz z aktami wykonawczymi. Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku przez Medyczną Szkołę Policealną w Otwocku do celów marketingowych i promocyjnych szkoły oraz działań związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych poprzez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych w czasie trwania procesu kształcenia jak i po jego zakończeniu. Podanie danych jest wymogiem ustawowym zgodnie z przepisami prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych na podstawie art. 15-21 Rozporządzenia.

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

Potwierdzam zapoznanie się z powyższymi informacjami

 

Imię i Nazwisko
Adres e-mail
Nr telefonu
Data urodzenia ( RRRR-MM-DD )
Wybierz kierunek
Wybierz tryb nauczania
Wysyłam
Wysyłam
Zgłoszenie zarejestrowano. Wkrótce odezwiemy się do Ciebie w celu dokończenia procesu Rejestracji.
Wypełnij wszystkie wymagane pola!

REKRUTACJA

ON-LINE

Przycisk

MAZOWSZE

INFORMACJE

Przycisk

OFFICE

365

 • Asystentka stomatologiczna

 • Asystent osoby niepełnosprawnej

 • Higienistka stomatologiczna

 • Opiekunka dziecięca

 • Opiekunka środowiskowa

 • Opiekun medyczny

 • Opiekun osoby starszej

 • Opiekun w domu pomocy społecznej

 • Technik BHP

 • Technik elektroniki i informatyki medycznej

 • Technik elektroradiolog

 • Technik farmaceutyczny

 • Technik masażysta

 • Technik sterylizacji medycznej

 • Technik usług kosmetycznych

 • Terapeuta zajęciowy

KIERUNKI

KSZTAŁCENIA

tel.: 22 779 50 89,  882 082 456

sekretariat@medyk-otwock.pl

ul. Michała Elwiro Andriollego 90

05-400 Otwock

Godziny pracy Sekretariatu:

Poniedziałek - Czwartek    8:00 - 16:00

Piątek                                 11:00 - 19:00

Przycisk

BIBLIOTEKA

SZKOLNA

Przycisk

DZIENNIK

LEKCYJNY

Przycisk

MATERIAŁY

EDUKACYJNE

ZAPISZ SIĘ

ONLINE

JUŻ TERAZ

Nie musisz mieć matury, wystarczy świadectwo ukończenia szkoły średniej.

Nauka obejmuje zajęcia

teoretczne, zajęcia praktyczne

i praktykę zawodową

ZAJĘCIA W TRYBIE

DZIENNYM ZAOCZNYM

I STACJONARNYM

Medyczna Szkoła

Policealna w Otwocku

 

tel.: 22 779 50 89

tel.:  882 082 456

sekretariat@medyk-otwock.pl

 

ul. Michała Elwiro Andriollego 90

05-400 Otwock

 

Godziny pracy Sekretariatu:

  Poniedziałek - Czwartek    8:00 - 16:00

                      Piątek              11:00 - 19:00